Hiểu Về Giai Đoạn Máy Học Facebook Ads Giai Đoạn Máy Học Facebook Ads

giai-doan-may-hoc-facebook-ads-marketing24h-mres-ha-duong-hoang-dat

Giai đoạn máy học Facebook Ads là gì?

Trong giai đoạn máy học, hệ thống phân phối quảng cáo của Facebook sẽ cố gắng tìm kiếm người phù hợp nhất để giúp tối ưu chi phí quảng cáo và tăng số lượng chuyển đổi. Vậy làm gì để tối ưu giai đoạn máy học

giai-doan-may-hoc-facebook-ads-marketing24h-mres-ha-duong-hoang-dat
Giai đoạn máy học của Facebook rất quan trọng

1. Giai đoạn máy học là gì?

Giai đoạn máy học của Facebook sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày, Facebook sẽ cố gắng phân phối quảng cáo để thu về 50 kết quả hoặc sự kiện. Và trong những lần phân phối quảng cáo đó hệ thống phân phối lại hiểu rõ hơn đâu là những người phù hợp nhất để nhắm mục tiêu, thời điểm nào trong ngày nên hiển thị quảng cáo cũng như vị trí và nội dung sẽ sử dụng. Quảng cáo hiển thị càng nhiều thì hệ thống phân phối càng có khả năng tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo tốt hơn.

Trong giai đoạn máy học, hệ thống sẽ tích cực thử các đối tượng, vị trí khác nhau, v.v – do đó, hiệu quả chưa ổn định

giai-doan-may-hoc-facebook-ads-marketing24h-mres
Máy học giúp tối ưu quảng cáo

Ví dụ: Đạt là một người mới bắt đầu bán kẹo tại công viên, Đạt chưa biết ai sẽ là người mua kẹo của mình. Vậy Đạt phải liên tục mời chào ngẫu nhiên những ai có mặt tại công viên. Và lần phát đầu tiên Đạt phát hiện rằng, chỉ những ai dắt bồ theo thì mới mua kẹo. Lần phát thứ 2 Đạt chỉ tập trung vào những người có bồ, thì Đạt lại phát hiện rằng, có bồ nhưng bề ngoài cũng bóng bẫy tí mới có tiền mua kẹo,… Sau rất nhiều lần phát kẹo như vậy Đạt đã ra được người khách hàng tiềm năng của mình. Đây chính là những gì diễn ra trong quá trình máy học

 

2. Cách hoàn thành thời gian máy học của Facebook ads

2.1 Tránh chỉnh sửa quảng cáo trong giai đoạn máy học với những yếu tố sau

Đối với cấp chiến dịch

– Ngân sách (tùy vào mức độ chỉnh sửa)
– Giá thầu (tùy vào mức độ chỉnh sửa)
– Chiến lược giá thầu

Đối với cấp nhóm quảng cáo

– Nhắm mục tiêu
– Vị trí quảng cáo
– Sự kiện tối ưu hóa
– Thêm nội dung mới
– Chiến lược giá thầu
– Giá thầu (tùy vào mức độ chỉnh sửa)
– Ngân sách (tùy vào mức độ chỉnh sửa)
– Tạm dừng hơn 7 ngày

Đối với cấp quảng cáo

– Bất kỳ thay đổi nào

machine-learning-marketing24h
Công nghệ máy học Facebook Ads

2.2 Máy học Facebook ads cần tránh có quá nhiều nhóm quảng cáo

Khi nhà quảng cáo chạy quá nhiều nhóm quảng cáo một lúc, từng nhóm quảng cáo sẽ ít được phân phối hơn. Vì ngân sách sẽ được trải đều cho tất cả các nhóm quảng cáo, mẫu quảng cáo.

Giải pháp là nhà quảng cáo nên hợp nhất các nhóm quảng cáo lại sau khi tìm ra được nhóm quảng cáo, mẫu quảng cáo tốt nhất. Khi hợp nhất các nhóm quảng cáo, nhà quảng cáo cũng đồng thời hợp nhất các giai đoạn máy học của quảng cáo.

2.3 Máy học Facebook ads cần tránh lượng chuyển đổi thấp

Ngân sách ít

Do nhóm quảng cáo cần khoảng 50 sự kiện tối ưu hóa trong thời gian 7 ngày để kết thúc giai đoạn máy học, nên nhóm phải có đủ ngân sách để có được tầm 50 sự kiện tối ưu hóa trong vòng 7 ngày.

Nếu bạn thiết lập ngân sách quá thấp hoặc quá cao, hệ thống phân phối sẽ hiểu không chính xác về đối tượng cần tối ưu hóa.

Giới hạn giá thầu hoặc giới hạn chi phí ở mức thấp

Nếu bạn đang sử dụng giới hạn giá thầu, chi phí mục tiêu, giới hạn chi phí hoặc tối ưu hóa giá trị có ROAS tối thiểu hạn chế nhóm quảng cáo nhận được khoảng 50 lượt chuyển đổi trong thời gian 7 ngày, nhóm quảng cáo sẽ không thể kết thúc giai đoạn máy học.