KPI là gì? Quy trình chung xây dựng hệ thống chỉ số KPI nên biết

Theo quý vị KPI là gì trong Sale hay trong Marketing? Cách sử dụng hệ thống chỉ số KPI trong Marketing hiệu quả nhất đang được rất nhiều công ty, doanh nghiệp quan tâm. Chỉ số KPI hiện nay đã tương đối quen thuộc trong các công việc liên quan tới kinh doanh, dự án, … Đọc tiếp KPI là gì? Quy trình chung xây dựng hệ thống chỉ số KPI nên biết