Loyalty là gì? Tầm quan trọng của Loyalty Marketing với doanh nghiệp

Loyaty Marketing giúp doanh nghiệp có thể vừa thu hút được khách hàng mới lại vừa giữ chân được khách hàng cũ. Loyalty là gì, tầm quan trọng đối với doanh nghiệp của Loyalty Marketing là gì, cũng tìm hiểu qua bài viết sau.