Persona là gì? Tầm quan trọng của Persona – chân dung khách hàng

Persona là gì? Persona hoặc Buyer Persona là một hình mẫu giả định, đại diện cho chân dung khách hàng lý tưởng của doanh nghiệp. Persona giúp doanh nghiệp định hình chiến lược cho rất nhiều các hoạt động của doanh nghiệp, từ phát triển sản phẩm, marketing, bán hàng cho đến chăm sóc khách hàng.