• Đào tạo marketing BĐS để có một kế hoạch đạt chuẩn

    Đào tạo marketing BĐS để có một kế hoạch đạt chuẩn

    Để làm marketing thì việc xây dựng một chiến lược, kế hoạch quảng bá hoàn hảo chính là yếu tố tạo nên thành công khi làm marketing. Và trong lĩnh vực bất động sản cũng không ngoại lệ. Muốn có được một kế hoạch marketing hiệu quả thì việc tham gia các khóa đào tạo […]