• Truyền thông Marketing là gì? 5 bước xây dựng chiến lược truyền thông

    Truyền thông Marketing là gì? 5 bước xây dựng chiến lược truyền thông

    Ngành quản trị marketing và truyền thông marketing đang là một nghề rất “hot” hiện nay. Vậy ngành truyền thông Marketing là gì? – Truyền thông Marketing (Marketing Communication) là một phần căn bản và không thể thiếu trong những nỗ lực tiếp thị của một doanh nghiệp. Nói một cách đơn giản, truyền thông […]